Zasady udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwane dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego przyjęte  Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLVI/1078/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.