Zasady udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap I”, zwane dalej Regulaminem Realizacji Projektu Grantowego przyjęte  Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XLIX/1143/2022 z dnia 20 października 2022 r.